tiếng Anh thương mại
Như bạn đã biết, tiếng Anh rất quan trọng. Đặc biệt, bạn giỏi tiếng Anh thì bạn có cơ hội kiếm hàng ngàn USD/ tháng. Vậy làm sao để cải thiện tiếng Anh trong khi làm việc của mình? Bạn muốn thăng tiến? Bạn làm trong công ty có sếp là người nước ngoài…